Hawlfraint © Archifau a'r Llyfrgell Gymreig, Prifysgol Bangor LL57 2DG
Copyright © Archives and Welsh Library, Bangor University LL57 2DG